PRIORITET

Zaštita i valorizacija nedrvnih šumskih proizvoda

(tartufi, gljive, ljekovito i samoniklo bilje, lovni fond, šumsko voće i plodovi…)

Cilj 1. Zaštita staništa nedrvnih šumskih proizvoda

            Aktivnosti:

 • Promotivne i edukativne kampanje o zaštiti staništa tartufa u Istri i ostalih nadzemnih gljiva
 • Edukacija sakupljača o pravilnom sakupljanju NDŠP
 • Utjecati na zakonsku regulativu o NDŠP, a posebno na Pravilnik o zaštiti gljiva s obzirom na period sabiranja tartufa

Cilj 2. Kreiranje baze podatka o NDŠP

            Aktivnosti:

 • U suradnji s nadležnim institucijama izraditi bazu podataka postojećih vrsta i rasprostranjenosti gljiva, tartufa,samoniklog bilja i šumskih plodova
 • Izraditi studiju o količinama sakupljanja, prerade i trženja NDŠP na području MŠ
 • Edukacija stanovništva o staništima, korištenju, dobrobiti te pripremi ljekovitog i jestivog bilja, gljiva i plodova  

Cilj 3. Pojačati ponudu i preradu NDŠP

                Aktivnosti:

 • Poticati uključivanje NDŠP u gastronomsku ponudu na području MŠ
 • Brendiranje proizvoda od NDŠP markicom Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“             
 • Izrada staza NDŠP (npr. staza Ljekovitog bilja ili staza gljiva...)
 • Marketing lokalnih proizvoda u informativnim materijalima modelne šume
 • Implementirati „Sljedivost lokalnih proizvoda“ i kodiranje NDŠP; praćenje proizvoda od mjesta gdje su sakupljeni,prerađeni, pa do mjesta gdje se prodaju
 • Poticati izgradnju postrojenja za preradu nedrvnih šumskih proizvoda na području MŠ
 • Poticati preradu NDŠP u prehrambene, kozmetičke i terapeutske svrhe
 • Poticati plantažni uzgoj tartufa mikoriziranim sadnicama

Cilj 4. Regulacija tržišta NDŠP i tartufa

            Aktivnosti:

 • Poticanje osnivanja burze tartufa, gljiva i NDŠP
 • Poticati pokretanje otkupnih stanica za NDŠP
 • Potaknuti osnivanje udruge tartufara na području MŠ
 • Poticati legaliziranje otkupa tartufa i NDŠP
 • Organizirati kvalitetni nadzor kod sakupljanja tartufa i NDŠP

Mjerljivi rezultati: burza tartufa, otkupne stanice, baze podataka, predavanja, edukativne kampanje,promotivni materijali, nasadi tartufa, novi proizvodi od NDŠP, staze NDŠP, znanstvene studije, udruge,postrojenja za preradu, broj brendiranih proizvoda.

Nositelji aktivnosti: Hrvatski šumarski institut, Hrvatske šume, Gljivarska udruga Boletus, sakupljači tartufa,tvrtke za preradu tartufa i gljiva.

Uključene i ciljane skupine: stanovništvo na području MŠ, udruge,obrtnici,OPG-i, prerađivači i sakupljači NDŠP.

HrvatskiNews
Media